Grajewo

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Najpierw szkolenie a później lepsze zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

Logo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.09.2019 – 31.12.2020
realizuje projekt:

Najpierw szkolenie a później lepsze zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystywaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 668 645,00 zł

CZYTAJ WIĘCEJ

Kwalifikacje - Doświadczenie - Praca - aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo po 30 roku życia

Logo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.09.2019 – 31.12.2020
będzie realizował projekt:

Kwalifikacje - Doświadczenie - Praca - aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo po 30 roku życia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystywaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 769 733,87 zł

CZYTAJ WIĘCEJ

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

palacz 

Kurs: „Palacz kotłów centralnego ogrzewania

opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym”

daje uprawnienia do pracy na stanowisku palacza

pieców CO - centralnego ogrzewania.

                                                                  

ZAPRASZAMY!!!

PIERWSZE ZAJĘCIA JUŻ W PAŹDZIERNIKU 2019r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Drwal - operator pilarki

drwal miniatura

Szkolenie Drwal - operator pilarki

Zapraszamy!                                                                                

CZYTAJ WIĘCEJ

Obsługa kas fiskalnych

kasa fiskalna

PAŹDZIERNIK 2019r. rozpoczynamy szkolenie

"OBSŁUGA KAS FISKALNYCH"

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu sprzedawcy w nowoczesnych placówkach handlowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Opiekunka dziecięca

                                         

indeksopiekunka

                

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie

zaprasza na szkolenie "Opiekunka dziecięca"                                                                                      

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Wychowawca kolonii i wypoczynku

 

                                                                      Zapraszamy na KURS WYCHOWAWCA KOLONII I WYPOCZYNKU

                                    Pozyskaj nowe uprawnienia - pracę na okres letni i zimowy - zostań Wychowawcą kolonii i wypoczynku

 grajewo kolonie kanał planszowy niebieskie

CZYTAJ WIĘCEJ