Grajewo

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Stosowanie środków ochrony roślin

protect-450596 1920 

Osoby zamierzające wykonywać zabiegi

z zastosowaniem środków ochrony roślin

sprzętem naziemnym w produkcji rolnej i leśnej,

a także nabywać środki ochrony roślin

powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie.   

Dlatego też w naszej ofercie możemy zaproponować 14 godzinne szkolenie podstawowe, którego tematyka obejmuje:

  • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
  • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
  • integrowana ochrona roślin
  • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
  • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
  • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zobligowane jest terminem ważności - 5 lat.

Osoby odnawiające swoje uprawnienia odbywają szkolenie w wymiarze 7 godzin.

UWAGA: Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 6 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

CEL: Absolwenci kursu po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają zaświadczenie uprawniające do sprzedaży i doradzania w zakresie środków ochrony roślin.

Zapisy na szkolenie można dokonać on-line lub telefonicznie.

Podczas trwania zajęć zapewniamy:

  • komplet materiałów szkoleniowych
  • przerwy cateringowe

 

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

palacz 

Kurs: „Palacz kotłów centralnego ogrzewania

opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym”

daje uprawnienia do pracy na stanowisku palacza

pieców CO - centralnego ogrzewania.

                                                                  

ZAPRASZAMY!!!

PIERWSZE ZAJĘCIA JUŻ W MAJU 2019r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista ds. kadr i płac

kadry place optimainfo 300x200

Rozpoczynamy nabór na szkolenie Specjalista do. kadr i płac

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika do spraw kadrowych i płacowych.

 

 

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Obsługa kas fiskalnych

kasa fiskalna

15 KWIETNIA 2019r. rozpoczynamy szkolenie

"OBSŁUGA KAS FISKALNYCH"

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu sprzedawcy w nowoczesnych placówkach handlowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Drwal - operator pilarki

drwal miniatura

Szkolenie Drwal - operator pilarki

Zapraszamy!                                                                                

CZYTAJ WIĘCEJ

Bony na szkolenie - dofinansowanie do 88% wartości całego kursu

       

 

                    

 


Powiat grajewski realizuje projekt zintegrowany pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 .                 bony miniatura

W ramach ww. projektu realizowane będą Bony szkoleniowe do wysokości:

CZYTAJ WIĘCEJ

Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – II edycja (woj. podlaskie, powiaty: m. Suwałki, suwalski, sejneński, augustowski, sokólski, moniecki

EFS

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.01.2019 – 30.09.2020 będzie realizował projekt:

„Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – II edycja”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.3 – Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

CZYTAJ WIĘCEJ

SZKOLENIA ZAWODOWE

hds1

  Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych - 81 godz.       

Obsługa żurawi przenośnych (HDS) - 50 godz.

          Obsługapodestów ruchomych -54 godz.           

CZYTAJ WIĘCEJ