Grajewo

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Specjalista ds. kadr i płac

kadry place optimainfo 300x200

16.04.2018r. rozpoczynamy szkolenie Specjalista do. kadr i płac

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika do spraw kadrowych i płacowych.

 

 

 

 

Zapewniamy sprzęt oraz materialy dydaktyczne.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Program szkolenia:

- składki ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego.
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- prawo pracy
- dokumentacja i ewidencja kadrowa
- obliczanie wynagrodzeń, podatki, składki
- obsługa programu " Płatnik" i programu "Gratyfikant"

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego kursanci otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.  z 2014r. poz. 622).