Grajewo

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych

wózki jezdnioweJuż kwiecień 2018 r. o godz. 08:00 rozpoczynamy pierwsze zajęcia!

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie "Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych". Dodatkowo dla zainteresowanych na zakończenie kursu organizowane są egzaminy zewnętrzne UDT .

Zakres tematyczny szkolenia z obsługi wózków obejmuje

typy stosowanych wózków jezdniowych, budowę wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, wiadomości o dozorze technicznym i praktyczną naukę jazdy.

Założeniem szkolenia z obsługi wózków jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym.

Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych:

35 godz., w tym: 10 godz./os. praktycznej nauki jazdy wózkiem

Termin realizacji kursu na operatora wózków jezdniowych:

od 16.04.2018r. do 23.04.2018r.

Cena kursu obsługi wózków jezdniowych:

500,00 zł /os. - w tym oferujemy:

  • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • materiały dydaktyczne,
  • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy).

Dodatkowo po zakończeniu kursu obsługi wózków z wymianą butli gazowych organizujemy:

  • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (152,00 zł),