Grajewo

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych

wózki jezdnioweJesteś gotowy na pierwsze zajęcia!

LIPIEC 2024

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie "Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych". Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Program szkolenia obejmuje:

budowę wózka, czynności obsługowe podczas pracy wózkiem jezdniowym i po jej zakończeniu, czynności obsługowe przed rozpoczęciem pracy, mechanizmy podnoszenia wózka podnośnikowego i wymagania wobec ich elementów, podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych, podział wózków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne, praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych, praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdniowym podnośnikowym, procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru, stateczność i zdolność udźwigowa wózka podnośnikowego, układ hydrauliczny wózka podnośnikowego,urządzenia zabezpieczające w wózkach jezdniowych, warunki bezpiecznej pracy i BHP przy obsłudze wózków, zasady eksploatacji wózków jezdniowych zasilanych gazem - wymiana butli gazowych.

Czas trwania kursu:

35 godz., w tym: 10 godz./os. praktycznej nauki jazdy wózkiem

Termin realizacji kursu:

07.2024 → szczegółowy harmonogram przed rozpoczęciem zajęć

Cena kursu obsługi wózków jezdniowych obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • egzamin przed komisją Urzedu Dozoru Technicznego,
  • materiały dydaktyczne,
  • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy).