Grajewo

Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Przygotowanie do egzaminu UDT na wózki jezdniowe podnośnikowe - IIWJO

Wozki elektryczne top3

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie

Szkolenie przygotowujące do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT. Zajęcia teoretyczne i  praktyczne jako indywidualne spotkanie z trenerem na placu manewrowym.

Imienne zezwolenia pracodawców  na obsługę urządzeń transportu bliskiego będą tracić ważność i nie będą już honorowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Wszyscy posiadający i posługujący się takim dokumentami zobligowani są do zdania państwowego egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego*.

* Decyzja o przedłużeniu ważności uprawnień zapadła 05.04.2019 w związku z dużym zapotrzebowaniem na przeprowadzenie egzaminów państwowych (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Dz.U. 2019 poz. 1948)

Program szkolenia

  • Podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych

  • Praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych

  • Warunki bezpiecznej pracy i bhp przy obsłudze wózków

  • Praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdniowym podnośnikowym

 

Szkolenie skierowane jest do

  • osób posiadających i posługujących się imiennym pozwoleniem pracodawcy, którzy są zobligowani do zdania państwowego egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

  • osóbu, które ukończyły 18 lat

  • osoby, które mają pozytywny wynik badań wydanych przez lekarza medycyny pracy

  • osób, które posiadają podstawową wiedzę z budowy wózków podnośnikowych i ich eksploatację poświadczoną zaświadczeniem o ukończeniu kursu

Czas trwania szkolenia

Przygotowanie do egzaminu w zakresie obsługi wózków jezdniowych realizujemy w ciągu 8 godz. dydaktycznych