Grajewo

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

palacz 

Kurs: „Palacz kotłów centralnego ogrzewania

opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym”

daje uprawnienia do pracy na stanowisku palacza

pieców CO - centralnego ogrzewania.

                                                                  

ZAPRASZAMY!!!

 

Program szkolenia obejmuje wybrane zagadnienia z techniki cieplnej, paleniska rusztowe i komorowe, paliwa stałe i przebieg procesu spalania, paliwa ciekłe i przebieg procesu spalania, paliwa gazowe i przebieg procesu spalania, budowa kotłów wraz z osprzętem, zasady eksploatacji kotłów, AKP i automatyka, BHP, zajęcia praktyczne

Kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną, po zdaniu którego otrzymuje się książeczkę palacza

WYMAGANIA:
- przynajmniej podstawowe wykształcenie,
- ukończony 18 rok życia.

CZAS TRWANIA KURSU:
32 godz.

Oferujemy również:
   - profesjonalną kadrę dydaktyczną,
   - materiały dydaktyczne,
 

Informacje i zgłoszenia:

  • telefon 86 272 64 27
  • e-mail: grajewo@zdz.bialystok.pl
  • osobiście w godzinach pracy OKZ Grajewo, ul. Kolejowa 6B, 19 -200 Grajewo