Grajewo

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

80 % dofinansowania szkoleń dla pracowników - składanie wniosków tylko do 30.03.2018

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim -
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ogłosił nabór na dofinansowanie usług rozwojowych

podmiotow

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Grajewie informuje, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór na dofinansowanie usług rozwojowych

 

Nabór dotyczy:

  • mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników

Możliwe poziomy dofinansowania:

  • dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika):
  • do 5 000 PLN
  • do 80% kosztów usługi rozwojowej
  • na osobę do 10 000 PLN
  • na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

    Pula środków przeznaczona na dofinansowanie:4 000 000,00 PLN, w tym co najmniej 2 000 000,00 PLN dla przedsiębiorców ubiegających się po raz pierwszy o dofinansowanie usług rozwojowych

Dofinansowanie mogą uzyskać usługi rozwojowe (np. usługi szkoleniowe i  doradcze) wpisane do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego oferuje szeroki zakres szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych. Staramy się wciąż poszerzeać swoją ofertę.

Zatem jeśli interesują Państwa inne szkolenia, poza tymi, które już są zamieszczone, zapraszamy do kontaktu. Opracujemy ofertę dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb szkoleniowych:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie

ul. Kolejowa 6B, 19-200 Grajewo

tel. 86 272 64 27

email: grajewo@zdz.bialystok.pl

Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
od 12.03.2018 r. od godz. 7:30 do 30.03.2018 r. do godz. 15:30.
Więcej informacji: http://wupbialystok.praca.gov.pl/-/6649643-ogloszenie-o-naborze-nr-psfwp-1-2018-na-dofinansowanie-uslug-rozwojowych