Grajewo

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Bony na szkolenie - dofinansowanie do 88% wartości całego kursu

       

 

                    

 


Powiat grajewski realizuje projekt zintegrowany pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 .                 bony miniatura

W ramach ww. projektu realizowane będą Bony szkoleniowe do wysokości:

maksymalnie 9 tysięcy złotych/osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tysięcy złotych dofinansowania), do wyboru spośród:

1. szkolenia i kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
2. szkolenia i kursy w zakresie języków obcych

maksymalnie 15 tysięcy złotych/osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kursy do łącznej kwoty 15 tysięcy złotych dofinansowania) do wykorzystania na:

1. kwalifikacyjne kursy zawodowe
2. kursy umiejętności zawodowych

Maksymalne dofinansowanie do 88% wartości kształcenia!

1. Dla kogo takie szkolenia?

Skorzystać ze szkoleń mogą wszyscy chętni bez względu na status na rynku pracy (pracujący i bezrobotni). Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) zamieszkująca powiat grajewski. Szczegółowe informacje na stronie:

https://bonynaszkolenie.pl/

2. Gdzie znaleźć interesujące mnie szkolenie?

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku oferuje w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) szeroki wachlarz szkoleń językowych, informatycznych oraz kursów umiejętności zawodowych, które mogą być dofinansowane ze środków projektu.

3. Jak wyszukać szkolenia oferowane w BUR przez grajewski Ośrodek ZDZ:

wejdź na stronę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Odszukaj zakładkę: Wyszukaj szkolenie lub doradztwo
Następnie: Wyszukiwanie zaawansowane i w rubryce miejscowość: wpisujemy Grajewo

4. Jak skorzystać z dofinansowanych szkoleń zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych?

Aby skorzystać z dofinansowanych szkoleń należy zgłosić się do Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu Grajewskiego mieszczącym się w budynku Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie przy ul. Mickiewicza 3, tel: (86) 273 84 91. Godziny pracy Centrum są ruchome i dostosowane do klienta. Tam należy wypełnić odpowiednie dokumenty, tj.: m.in. formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa, etc.