Grajewo

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

SZKOLENIA ZAWODOWE

hds1

  Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych - 81 godz.       

Obsługa żurawi przenośnych (HDS) - 50 godz.

          Obsługapodestów ruchomych -54 godz.           

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

PODNOŚNIKOWYCH SPECJALIZOWANYCH – 81h

Termin szkolenia: 2019r.

 

  • Program szkolenia obejmuje:typy stosowanych wózków jezdniowych, budowę wózków jezdniowych podnośnikowych, czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, BHP, wiadomości o dozorze technicznym, zajęcia praktyczne, egzamin przed Komisją UDT

OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH (HDS)- 50h

Termin szkolenia: 2019r.

 

  • Program szkolenia obejmuje:ogólne wiadomości o żurawiach stałych, przenośnych lub przewoźnych, budowa żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych, obsługa żurawi przenośnych, wiadomości o dozorze technicznym, bezpieczeństwo i higiena pracy, zajęcia praktyczne, egzamin przed Komisją UDT

OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH- 54h

Termin szkolenia: 2019r.

  • Program szkolenia obejmuje: obejmuje aparaty i urządzenia bezpieczeństwa, budowę części mechanicznej podestu ruchomego, budowa części elektrycznej, zasilanie napęd i sterowanie, obsługa i konserwacja, wiadomości o dozorze technicznym, zajęcia praktyczne, egzamin przed Komisją UDT
  • W ramach kursów zapewniamy fachowych wykładowców i pomoc w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, komfortowe warunki nauki

Serdecznie zapraszamy!

WIĘCEJ INFORMACJI:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie

ul. Kolejowa 6B

tel. 86-272-64-27

e-mail: grajewo@zdz.bialystok.pl