Grajewo

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Drwal - operator pilarki

drwal miniatura

Szkolenie Drwal - operator pilarki

Zapraszamy!                                                                

Celem kursu jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych.

Kurs obejmuje: 110 godzin, w tym 80 godzin, zajęć praktycznych na powierzchni zrębowej wyznaczonej przez Nadleśnictwo.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku.

    Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

  •      ukończona 8-letnia szkoła podstawowa lub gimnazjum,
  •      zaświadczenie lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy z urządzeniami emitującymi hałas i wibracje.

Planowany termin realizacji kursu: do uzgodnienia.

Informacje i zgłoszenia:

  • telefon 86 272 64 27
  • e-mail: grajewo@zdz.bialystok.pl
  • osobiście w godzinach pracy OKZ Grajewo, ul. Kolejowa 6B, 19 -200 Grajewo