Grajewo

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Opiekunka dziecięca

                                         

indeksopiekunka

                

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie

zaprasza na szkolenie "Opiekunka dziecięca"                                                                                      

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Kwalifikacje - Doświadczenie - Praca - aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo po 30 roku życia

Logo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.09.2019 – 31.12.2020
będzie realizował projekt:

Kwalifikacje - Doświadczenie - Praca - aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo po 30 roku życia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.1 – Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystywaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 769 733,87 zł

CZYTAJ WIĘCEJ

WAŻNY KOMUNIKAT

have your say 0

Szanowni Państwo

ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dn. 11 marca 2020r.
           informujemy o zawieszeniu zajęć oraz działań szkoleniowo- doradczych (forma stacjonarna)


Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie poszerzył swoją ofert kursową o nauczanie zdalne z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.

              W celu zapoznania się z nasza pełną ofertą kursową,

zapraszamy do kontaktu:

 

Zapytania prosze kierować na adres:

e-mail: grajewo@zdz.bialystok.pl 

lub telefoniczny: 86 272 64 27

SZKOLENIA ZAWODOWE

hds1

  Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych - 81 godz.       

Obsługa żurawi przenośnych (HDS) - 50 godz.

          Obsługapodestów ruchomych -54 godz.           

CZYTAJ WIĘCEJ

Bony na szkolenie - dofinansowanie do 88% wartości całego kursu

       

 

                    

 


Powiat grajewski realizuje projekt zintegrowany pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 .                 bony miniatura

W ramach ww. projektu realizowane będą Bony szkoleniowe do wysokości:

CZYTAJ WIĘCEJ