Grajewo

Ośrodek Kształcenia

Strona główna

Strona główna

Oferta edukacyjna

Oferta dla Dorosłych

Szkoła Policealna

Masz wykształcenie średnie? Zdobądź nowy zawód!!

Technik Administracji

Kierunek realizowany jest przez 2 lata, 4 semestry
Jeżeli marzysz o pracy w sektorze administracji publicznej, bądź prywatnej to idealnym rozwiązaniem jest podjęcie nauki na kierunku technik administracji.

Kształcenie w systemie zaocznym, co dwa tygodnie, w sobotnie – niedzielne zjazdy. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

Liceum Ogólnokształcące

Dla Dorosłych w Grajewie

Ukończyłeś szkołę:

  • Podstawową
  • Gimnazjalną
  • Zawodową

ZDOBĄDŹ WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE!!

Osoby, które ukończą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych otrzymują świadectwo ukończenia szkoły i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

Po zdaniu matury mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach na różnych kierunkach oraz we wszystkich szkołach policealnych.

Zapraszamy!

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie

ul. Kolejowa 6B

tel. 86-272 64 27

e-mail: grajewo@zdz.bialystok.pl

grajewo.zdz.bialystok.pl